2021.04.19. – ÁLLÁSFOGLALÁS

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület 2021. februárjában megkezdte -a járványügyi helyzetre való tekintettel- azt a munkát, amely segítséget nyújt a cigányságnak a védőoltás megszerzéséhez, ennek regisztrációjához, és az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdések megválaszolásához, a cigány emberek tájékoztatásához, segítéséhez. 

Munkatársaink hivatástudatból, erkölcsi kötelességüknek érezték, hogy a Covid19-pandémia időszakában ezeket a feladatokat elláthassák, társadalmi összefogással, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, hiszen számunkra nincs most fontosabb annál, hogy az életmentő átoltottság a cigányság körében is megtörténjen. Ám amennyiben Magyarország Kormánya ezt a tevékenységet támogatja, úgy sokkal hatékonyabban (digitális eszközök, vagy több ember bevonásával) tudjuk ellátni feladatainkat, és hálásak vagyunk minden segítségért.

A cigányság Baranya-megyei közösségében gyorsan információhoz jutottunk arról a sajnálatos tényről, hogy a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudta és bevonása nélkül 8 fő dolgozik (100.000 Ft/15 nap) ellenszolgáltatás fejében ugyanezen a feladaton. Erről a tényről az illetékes roma nemzetiségi önkormányzatok nem kaptak tájékoztatást. Tudomásunk szerint az Országos Roma Önkormányzat, a Máltai Szeretetszolgálat és Vecsei Miklós roma felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos úr épp egy ilyen program kialakításán dolgozik. Amennyiben létrejött ez a program, erről az illetékes roma nemzetiségi önkormányzat szintén nem kapott tájékoztatást, senki nem vette fel az ebben az igen fontos kérdésben a kapcsolatot szervezeteinkkel. 

Kérjük tisztelettel az Országos Roma Önkormányzatot, hogy hozza nyilvánosságra ennek a 8 főnek a személyét, elérhetőségét (amennyiben ez országos jelenség, úgy a többi megyében dolgozó kijelölt emberre is ez vonatkozik), és kérjük, hogy szíveskedjenek felvenni a törvény szerint illetékes Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a kapcsolatot (országosan pedig mindig az illetékes helyi roma önkormányzattal).

Szeretnénk megtudni, hogy ki az, aki az illetékes Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonása és tájékoztatása nélkül kijelölte ezt a 8 főt a munkára, amelyet mi már szervezetten, akkurátusan február óta végzünk, és ki az, aki szerződést kötött velük.

Kérjük, hogy szíveskedjenek meghatározni, hogy kinek a felelőssége volt a cigányság járványügyi védekezését segítő, fontos információnak a visszatartása, elhallgatása, vagy információval való visszaélése hivatali jogkörében. Kérjük, hogy az Országos Roma Önkormányzat adjon ki egy tiszta, átlátható közleményt a pandémia-támogatások eredményességéről, helyzetképéről.

Az eddig említett, vírushelyzet miatt fennálló kockázati tényezők mellett, nem mehetünk el szó nélkül a belső, roma szociálpolitikai, hiányos kommunikációból adódó kockázati tényezők mellett sem. Az első és legfontosabb belső kockázati tényező, hogy az egyébként Nemzetünk Kormánya általtámogatott a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fölött álló Országos Roma Önkormányzat nagyon sok esetben aismeretségi-baráti alapon összeállt munkacsoportokkal dolgozik, ez pedig nem egyeztethető össze a támogatási szerződésben megfogalmazott nemzeti támogatási céllal, a jogilag illetékes és megválasztott Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat komoly és felelősségteljes munkájával, és a cigány emberek érdekeivel, egészségének megóvásával az adott vírushelyzetben.

További problémát jelent, hogy az Országos Roma Önkormányzatnak nem sikerült megteremtenie a hatáskör, feladat, felelősség hármasának az egységét. Az Országos Roma Önkormányzathoz delegált döntési jogok, és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz delegált feladat-végrehajtási jogok között információs szakadék tátong, és így gyakorlatilag a felelősség sem állapítható meg, mert a döntéshozó folyamatosan a végrehajtó felelősségét hangsúlyozza, holott a végrehajtónak nem volt lehetősége részt venni a döntéshozatalban, mert nem volt hatásköre. Tovább menve ebben a kérdésben azt látjuk, gyakorlatilag mindenféle helyről, mindenféle instrukciók születnek, mindenféle döntések születnek különböző helyekről, úgy, hogy azoknak a végrehajtója nem kerül bevonásra a döntéshozatalba. Ez egy nagyon jelentős belső kockázat. 

Az is tapasztalható, hogy a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kihagyása, vagyis nem tájékoztatása komoly információs károkat és időcsúszást eredményeznek a Covid19elleni védekezésben. Sajnos az is előfordul rendszeresen, hogy egyes vezetőségi tagok részben tájékozatlanságból, de álláspontunk szerint az információk teljes körű birtokában, a saját céljaik elérése érdekében szándékosan dezinformálnak. Ezekből komoly viták keletkeznek, és teljesen fölösleges tiszteletköröket kell futni, és komoly időcsúszást eredményeznek, emellett sajnos hatásköri problémákat is létrehoznak. Hiszen a járvánnyal szembeni fellépés hatékonyságát jelentős mértékben csökkenti az, hogyha bizonytalanság alakul ki a helyi cigányságban, hogy valójában a döntéshozónak most ki is a képviselője. Innentől kezdve, ezek a fent felsorolt problémák már nem csak az időcsúszást, hanem a védekezés megvalósulásának az ellehetetlenülését is eredményezheti.

Meggyőződésünk, hogy a pandémia elleni védekezés erkölcsi-emberi kötelességünk, és elítéljük azokat, akik kihasználva a szegény, hátrányos helyzetben lévő embereket, csakis jövedelemszerzés céljából nyújtanak segítséget, vagy ahogy a cigány közösségben mondják nekünk az emberek: „pénzt csinálnak a vírusból”. Nem gondoljuk, hogy ez a megfelelő kommunikációja egy segítő szándékú nemzeti támogatásnak.

Kelt: Pécs, 2021.04.18.
Petrovics Gábor Lajos
PRNÖ elnök

2021. február 1.

2020. október 14.-én a Civil Közösségi Szolgáltató központ a Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület, a Komlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztató fórumot tartott a 2021. évi Roma és Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól.
A Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatásának eredményei megszülettek, Baranya jól szerepelt!
Gratulálunk és sok sikert kívánunk a munkájukhoz!

Dél-Dunántúli Közösségek Szervezete Pécs 300 000 Ft
Veletek Vagyunk Egyesület Versend 300 000 Ft
Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Egyesület Pécs 650 000 Ft
Csillogó Barna Szemek Egyesület Gödre 300 000 Ft
Baranyai Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesülete Husztót 400 000 Ft
Kárpát-medencei Romákért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület Abaliget 800 000 Ft
Összefogás A Magyarországi Romákért Egyesület Berkesd 1 000 000 Ft
Közösen Együtt A Magyar Romákért Egyesület Berkesd 1 000 000 Ft Belső Tűz Egyesület Komló 400 000 Ft
“Új nap, új esély” Egyesület Alsószentmárton 1 000 000 Ft Érdekvédelem a Baranyai Romákért Egyesület Siklós 1 000 000 Ft Dráva-menti Nemzetiségi Nőkért Egyesület Siklós 700 000 Ft NAPFORDULÓ Szociális és Drog-prevenciós Egyesület Alsószentmárton 700 000 Ft
Együtt Egymásért a Szebb Jövőnkért Egyesület Szentlőrinc 1 000 000 Ft
FEHÉR RÓZSA EGYESÜLET Kiskassa 500 000 Ft
Diósviszló Polgárőr és Szociális, Kulturális Egyesület Diósviszló 500 000 Ft
Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület Dencsháza 1 000 000 Ft
Tékesi Romák Érdekvédelmi Szervezete Tékes 400 000 Ft
Sásdi Nőkért Egyesület Sásd 500 000 Ft
Gyöngyvirág Egyesület Gerényes 300 000 Ft
Kisvaszari Romák Érdekvédelmi Szervezete Kisvaszar 334 615 Ft Romákkal A Jobb Jövőért Egyesület Alsószentmárton 500 000 Ft Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület Pécs 1 200 000 Ft Zene a Jövőért Alapítvány Pécs 1 000 000 Ft
Baranya Összefogásáért Egyesület Sásd 300 000 Ft
Velünk Vagytok Egyesület Pécs 500 000 Ft
LUME NOSZTRU ROMA ÖSSZEFOGÁS EGYESÜLET Véménd 500 000 Ft
Küzdjünk Együtt Roma Egyesület Szentlőrinc 798 100 Ft
Kétszéki Romákért Egyesület Magyarszék 700 000 Ft
Limba Nostru Egyesület Gerde 830 000 Ft
Dél-dunántúli Romák Szövetsége Pécs 500 000 Ft
Mindfluencer Közösség Közhasznú Egyesület Pécs 700 000 Ft Sásdi Romákért Egyesület Sásd 800 000 Ft
TEGYÜNK A ROMÁKÉRT EGYESÜLET
Baranyajenő 500 000 Ft Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Pécs 800 000 Ft
Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület Peterd 400 000 Ft Baranyahídvégi Polgári Egyesület Baranyahidvég 300 000 Ft
Keszüi Roma és Hátrányos Helyzetűek Egyesülete Keszü 500 000 Ft
Mágocsi Romákért Érdekvédelmi Egyesület Mágocs 800 000 Ft Continental Contact Alapítvány Lúzsok 700 000 Ft
ENDRŐCI ROMÁK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE Endrőc 800 000 Ft Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület Vajszló 400 000 Ft
Garéi Roma egyesület Garé 500 000 Ft
Zsutipe 2012 Sport- és Kulturális Egyesület Pécs 500 000 Ft Vargáért Egyesület Varga 400 000 Ft
Bodolyabéri Romákért Egyesület Bodolyabér 500 000 Ft
Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület Mánfa 700 000 Ft Romák Együtt Magyarországon Egymásért Egyesület Pécs 950 000 Ft
Fracilor Egyesület Görcsöny 800 000 Ft
Indus-Völgye Egyesület Pécs 600 000 Ft
FRUNZE egyesület Markóc 500 000 Ft
Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület Komló 2 000 000 Ft Baranyai Cigányok Érdekvédelmi Szervezete Kővágószőlős 600 000 Ft Új Nap Új Jövő Egyesület Pécs 300 000 Ft