Bemutatkozás

A videó a Pécsi Roma Fesztiválról itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/574346182985357/videos/382929132382756

A videó a Zenés Roma Piknikről itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/100020009687008/videos/391069061570080

Bemutatkozás és céljaink

A Pécsi Roma Nemzetiségi önkormányzat 2019.10.13.-án a Lungo Drom színeiben elsöprő győzelmet aratott. Képviselőink neve: Horváth Aranka, Petrovics Gábor, Varga István, Sárközi József, Bogdán Attila. Az első alakuló közgyűlésünkön Petrovics Gábor Lajost elnöknek, Varga István elnökhelyettesnek választottuk meg. Az újonnan megválasztott Roma Nemzetiségi Önkormányzat már az elején leszögezte azt, hogy feladatuk nem csak a roma hagyományőrzés és nyelv ápolás lesz.

A helyi roma nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatai:

 1. Önfenntartó szociális szervezet létrehozása, melynek célja többek között a települési és közterületi feladatok ellátása, hátrányos helyzetűek által lakott településrészek városgondnoki feladatainak ellátása, a helyi feladatok helyi munkaerővel való ellátása, a városi feladatellátásban való részvétel a városrészre jellemző többletfeladatok átvállalásával.
 2. Kapcsolattartás a városi bizottságokkal, a szociális szférában működő civil szervezetekkel; a roma civil szervezetek közötti koordináció, együttműködési megállapodások kialakítása
 3. A nemzetiségi önkormányzati épület üzemeltetése (egykori meszesi általánosi iskola (Pécs, Pákolitz I. u. 33.), ügyfélszolgálat kialakítása, önkormányzati szolgáltatások és adminisztratív funkciók megjelenítése a településrészen, jogsegélyszolgálat.
 4. Közegészségügyi programok, tanácsadások szervezése (higiénés, otthonápolási, gyermekgondozási tanácsadás, pszichológiai-, mentálhigiénés-, pályaorientációs tanácsadás, államilag támogatott képzések és képzési formák bemutatása, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése, kihelyezése, támogatott szakmai képzések, részképzések megvalósítása)
 5. Alkohol-, drogprevenciós és rehabilitációs programok szervezése, bemeneti pont az addiktológiai és a pszichiátriai ellátásba. Szemléletformáló és érzékenyítő programok, cigány
  integrációs programok megjelenítése közösségi helyszíneken.
 6. Közösségi programok, cigány hagyományőrző programok szervezése, romani nyelv lovári dialektusán folyó nyelvi képzések nyelvjárásukat nem, vagy csak részben ismerő cigányoknak.


  Elnök: Petrovics Gábor Lajos
  Tel: +36/70/673-7882
  Ügyfélszolgálat: Nagy Klaudia
  Cím: 7629 Pécs, Pákolitz István u 33.
  Tel: +36/70/673-7882
  E-mail: pecsi.rno@gmail.com

Bemutatkozás Lovári nyelven

La Pechaki Romane Minoritetoski Autonomija po 2019.10.13. le Lungone Dromesa nyerindas po alosaripe. Amare reprezentarake anava: e Horváth Aranka, o Petrovics Gábor, o Varga István, o Sárközi József, o Bogdán Attila.

Pe amare anglune fundosarimasko svato le Petrovics Gábor Lajos-es prezidentoske, le Varga István-es viceprezidentoske alosardam. Le nyeve alosardi Romane Minoritetoski Autonomija sigo avri phendas, ke lengi butyi ch’avla numa le tradicijango thaj la shibako grizhipe.

Pestar avri somnosarde butya le thanutna Romane Minoritetoska Autonomijatar

Pestar opre inkerdo socialno organizacija te fundosarel, kodolaki butyi si mashkar kavera le forosko thaj le publiko thanesko feladatura te kerel, maj feder pe kodole kotora ando foro, kajso maj chore beshen, pashal thanutne feladatura biztoshitin thanutni zor, te lel peski rig andal foroske feladatura.

Kopchimo t’inkrel le foroske komitetonca, le civilnone organizacijanca, save andej socialno sfera keren butyi; te vazdel le koordinacija mashkar le romane civilnone organizacijanca

Le Minoritetoska Autonomijako kher t’inkrel andej funkcija (le dulmutano univerzalni shkola ando Meseshi, Pecha, Pákolitz I. vulyica 33.), publiko servizako te kerel, autonomijaka servizake thaj administrativni funkciji te sikaven andel forosko kotor, krisako zhutipe.

Sastyimaske programura, tanachura te den (higienicko, kherutne grizhipe, shavorengo grizhipe, psixologijake, mentalhigienicko, butyaka/sityimaska orientacijake tanachura te den, le statostar lovenca potyinde sityimaske thaj kodolenga formako andre sikavipe, shkolaka sistemake thaj avral la shkolaka sistemake sityimata te organizin, avri te shonle, butyake sityipe te keren)

Alkoholoska, drogoska prevencijake, rehabilitacijake programura te organizin, andre dimasko punktoj karing e addiktologija thaj psixiatrija. Dikhimaske formalimaske programura, romane integracijake programura te sikavel kethanute thanende.

Kasave kethanutne programura te servezin, savenca le rom grizhin pe penge tradiciji, thaj vi romana shibako kurzusha den kodolenge, kon pengo (lovariko) dialekto aba na, vady na zurales hatyaren.

Prezidento: Petrovics Gábor Lajos
Tel: +36/70/673-7882
Publiko serviza: Nagy Klaudia
Adreso: 7629 Pécs (Pecha), Pákolitz István u. 33.
Tel: +36/70/673-7882
E. lil: pecsi.rno@gmail.com

Bemutatkozás Beás nyelven

Lá 2019.10.13. Énkormányzatu-l dă Cîgány dîn Pisju máré o-nnyirit pă ályézsjálá ku Lungo Drom. Numilye ályésjilor nostri: Horváth Aranka, Petrovics Gábor, Varga István, Sárközi József sî Bogdán Attila.

Lá há d-ázelsé ádunálá nasztră, ly-ány ályész pă Petrovics Gábor Lajos ká elnék, pă Varga István járă ká-l dojilye elnék. Énkormányzatu-l noj dă cîgány o spusz áfáră dă lá káp kă lukru-j n-o fi numá sză grizsászkă pă hagyományurj sî pă lyimbá dă cîgány.

Lukru-l dă Énkormányzatu-l dă lok á lu cîgányilor, sjé s-o jililit áfáră

Sză fák-on szervezet szociális păntru lukri-n szát sî pă ulyicé, sî p-áfel dă lokurj în szát, hungyé máj szărásj kusztă, sî sză gye pă aminyi dă lok păntru feladaturj dă lok.

Sză cîjé lyigătură ku bizocságurj dă város, ku szervezeturj dă civil, káré lukră-n szféră szociálisă; lyigătură întri szervezeturj dă cîgány, sză fákă kordináciou, kum sză lukré ku unápált.

Sză izemeltetászkă kászá dă Énkormányzatu-l dă Cîgány (iskulá bătîrnă-n Meszes, Pisju, Pákolitz I. u. 33.), sză fák-on igyfélszolgálat, sză gye szolgáltatásurj dă énkormányzat ku adminisztráciou, sză gye ázsutoru-l dă lyezsjé.

Sză szirvizászkă programurj dă szănătátyé, sză-j gye vorbă bună aminyilor (ku higiéné, grizsjálá lá kásză, grizsjálá dă kupij, szfătálá dă pszihologiă, mentálhigiéné, sză áretyé lukru sî învăcálá pă iskulă sî egyetem, sză szirvizászkă învăcálá áfáră dă iskulă)

Sză szirvizászkă programurj, pă káré ázsută lu aminyilor sză nu máj trágă sî sză nu máj be alkohol, sză szirvizászkă programurj dă rehabilitálá, sză cîjé lyigătură ku addiktologijé sî pszihiátrijé. Sză fákă programurj dă integráciou dă cîgány în lokurilye, hungyé umblă cîgányi ku unápált.

Sză szirvizászkă programurj, pă káré cîgányi îs patyé grizsî hagyományurj, sjászurj dă lyimbă lăkătárilor (în dialektusu-l dă lovári) lu cîgányije, káré n-o kunastyé o n-o kunastyé binyé lyimbá lor.

Elnék: Petrovics Gábor Lajos
Tilifon: + 36/70/673-7882
Igyfélszolgálat: Nagy Klaudia
Cim: 7629 Pisju, Pákolitz István u. 33.
Tilifon: + 36/70/673-7882
Imél: pecsi.rno@gmail.com

%d blogger ezt szereti: